Namn

 Adress                                                              

Telefon                                                                           Mobil

Kontakt person                                                                                             Tel

 

Hundens Namn                                            Ras                            Födelseår

Försäkringsbolag                                          O.B.S. Självrisken betalas av hundägaren

 

Vaccineringar Valpsjuka år                          Parvo (hundpest) år

OBS. HUNDEN BÖR VACCINERAS VARJE ÅR HELA LIVET!!!

Övrigt (ev. medicinering, eller dyl. som vi behöver veta

Mat Torrt                    Blött                  

Inackorderingstid Den:                  KL:      9-10      17-18      Till Den:                  KL:       9-10    17-18


O.B.S. HUNDEN/ KATTEN LÄMNAS/AVHÄMTAS KL.9-10 ELLER 17-18.

(Dessa tider har vi för att störa hundarna/ katterna så lite som möjligt. Respektera detta för allas trivsel, tack!)

Annan tid efter överenskommelse

VILLKOR OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

 

Pensionatsinnehavaren fritages från allt ansvar för persedlar mm. Som medföljer hunden/ katten och för sjukdom samt brand, olycksfall och andra skador som hunden/ katten kan ådraga sig under inackorderingstiden och som ej ersätts av förekommande försäkringar. (OBS. En oförsäkrad hund/ katt är alltid oförsäkrad).

Pensionatsinnehavaren har nedanstående dag mottagit ovanstående hund/ katt och förbinder sig att på bästa sätt omhändertaga densamma samt kontakta veterinär om något skulle hända.

Vid sjukdom eller olycksfall kontaktas alltid veterinär. Om ni inte vill att vi skall göra det så skriv under övrigt vem vi skall kontakta i så fall. (måste alltid vara anträffbar och medveten om sitt ansvar).

Ägaren av den ovan lämnade hunden/ katten försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga samt godkänner angivna kostnader och villkor, förbinder sig vidare att senast vid hundens/ kattens avhämtande ersätta uppkomna vårdkostnader jämte ev. veterinärarvoden samt milersättningar och medger att hunden/ katten får utgöra säkerhet för dessa.

DATUM………………..HUND/ KATT ÄGARE……………………………………